Bioquant producten bestellen met gratis levering

Bioquant producten worden gebruikt in land- en tuinbouw. Onze kleine verpakkingen bieden de kleingebruiker de mogelijkheid om kennis te maken met bioquant producten. Voor de grootgebruiker hebben we kosten besparende verpakkingen en ook bulklevering is een optie. Neem hiervoor direct contact op met:  of bel met:

 ORGANO-MINERALE TEELT

Organo-minerale teelt wordt meest toegepast in glastuinbouw en indoorteelten op aarde(mengsels) in potten en containers. De 40% organische componenten leveren een hoog kwalitatief eindproduct en de 60 % anorganische componenten bieden de teler veel opties tot teeltmodificatie met als doel hoge kwantiteiten te genereren.

BIOLOGISCHE ORGANISCHE TEELT

Biologisch organisch telen is de methode van telen zonder gebruik van kunstmest, chemische (giftige) bestrijdingsmiddelen. Lang werd enkel kunstmest en chemische bestrijding toegepast met de veronderstelling dat organische producten lagere kwantitatieve oogsten leveren. Telers kozen voor kunstmest en chemische bestrijding om hoge kwantiteit en accepteerden de lagere kwaliteit van eindproducten.

Moderne bio-organische teeltmethoden leveren niet alleen hoge kwaliteit eindproducten , meer smaak, meer geur, meer kleur maar ook meer voeding- of farmacologische waarde en het potentieel om kwantitatieve te oogsten minstens gelijk aan teelt met kunstmest.

BIOLOGISCHE MEDICINALE TEELT

Natuurlijke Medicinale teelt vereist in alle aspecten optimale omstandigheden. Het gewas, omgeving en substraat en plantnutritie moeten vrij zijn van ziektekiemen. De brongewassen mogen geen genetische afwijkingen vertonen. Aan de plantnutritie worden zeer hoge eisen gesteld. Er mag geen risico zijn van deficiënties maar ook geen overdosering. 

Naamloos-3.jpg