BIO-ORGANISCHE TEELT

Biologisch organisch telen van sier- en consumptie gewassen is de nieuwe methode van telen zonder gebruik van kunstmest, chemische (giftige) bestrijdingsmiddelen op aarde en aarde mengsels.

Lang werd in teelt in kassen en indoorsystemen enkel kunstmest en chemische bestrijding toegepast met de veronderstelling dat organische voedingen lagere kwantitatieve oogsten leveren.

De telers kozen voor kunstmest en chemische bestrijding om hoge kwantiteit en accepteerden de lagere kwaliteit van eindproducten.

De huidige voedingen en met name de Organo Humatische Voedingen leveren niet alleen hoge kwaliteit eindproducten ( d.w.z. meer smaak, meer geur, meer kleur en meer voedings- of farmacologische waarden).

De voedingen hebben het potentieel om kwantitatieve oogsten

(volume, massa) minstens gelijk aan teelt met kunstmest te kunnen leveren.

Organische teelt is minder arbeidsintensief, complexe controle metingen zijn niet nodig (zelfs niet mogelijk zonder geavanceerde analyse apparatuur),

Organische voedingen en additieven  worden slechts éénmaal wekelijks toegediend, bufferen optimaal en mobiliseren optimaal in de aarde en blijven lang en gemakkelijk beschikbaar voor de plant.

Dit maakt organische voedingen en additieven economisch veel voordeliger dan kunstmest voedingen.

Om een teelt goed te laten verlopen enkele (algemene)adviezen;

  • Gebruik enkele onbemeste aarde, dus zonder toevoegingen

        van kunstmest.

        De aarde dient een (natuurlijke) samenstelling te hebben,

        bij voorkeur met hoge humus- en EOS ( Effectieve Organische 

        Substanties), klei- en veenhoudend en vrij van pathogenen.

        Gebruik geen gecomposteerde aardesoorten.

Download Nutritieschema 9 weken cyclus
9 weken schema gemengd.pdf