BLADVOEDINGEN AFF

Bioquant AFF wordt besproeid en direct door de bladeren opgenomen. Het opnemen van voedingsstoffen via de bladeren kost bijna geen energie voor de plant en is veel efficiënter dan substraatbemesting. Substrate bemesting vereist grotere hoeveelheden dan bladbemesting voor planten om de benodigde voedingsstoffen te leveren. is daarom ook economischer dan substraatbemesting. Bioquant AFF zorgt voor een efficiënte opname van voedingsstoffen, maakt optimaal gebruik van zonne-energie en verhoogde fotosynthese met een lang na-effect. Bioquant AFF biedt vele mogelijkheden voor bijzondere omstandigheden en voor specifieke hoogwaardige gewassen. Bioquant AFF is de oplossing als de opname van de voedingsstoffen via de wortels niet optimaal kan verlopen. Planten zijn erg gevoelig voor Bioquant AFF en reageren onmiddellijk na toediening. De teler heeft dan een hoge interactie met de plant. Na waarneming van een (verwachte) tekort of gewenste toename van voedingsstoffen, volgt onmiddellijk na toediening een waarneembaar resultaat. Bioquant AFF verschilt van andere (blad) meststoffen door een snelle werking, zuiverheid, hoge niveaus en de toevoeging van LEGUS-technologie. Bioquant LEGUS (Opwarmstimulatieopname-stimulatoren met een laag energieverbruik) is een toevoeging van sporenelementen en stimulantia, ontwikkeld voor een optimale voedingsstofefficiëntie. Een goede opname is verzekerd, zelfs onder moeilijkere omstandigheden.Bioquant LEGUS verhoogt de beschikbaarheid en snelle opname van voedingsstoffen.

Elke teler wil de hoogst mogelijke kwaliteit in de resultaten van de plant, maximale hoeveelheid in de kortst mogelijke tijd. Het spreekt voor zich dat optimale resultaten ook optimale omstandigheden vereisen. De omstandigheden kunnen echter niet altijd optimaal zijn. Onverwacht veranderende omstandigheden of systeemafhankelijke omstandigheden kunnen verstoringen veroorzaken in conversies. Bioquant AFF verandert het potentieel van de plant niet. Bioquant AFF kan echter specifieke (conversie) processen optimaliseren in het geval van verstoringen van conversies als gevolg van veranderende of systemisch afhankelijke omstandigheden.

 

Alle Bioquant AFF-producten bevatten voldoende micro-elementen. Met consequent gebruik van Bioquant AFF zal de plant nooit een tekort aan micro-elementen hebben. Veel micro-elementen zijn altijd het resultaat van onjuiste dosering of extra toediening met andere producten. Bio AFF wordt toegepast waarbij een of meer klimatologische en / of fysiologische omstandigheden afwijken of structureel en relatief verstoord zijn. Toepassingen zijn te vinden in druivensoorten buiten, gewassen voor broeikasgebruik en kleinschalige (privé) culturen met veel variaties in gewassen.

LED verlichting

LED-verlichting heeft een zeer hoge aanpasbaarheid en spectrale bereik. Het unieke spectrale bereik van Led is daarom bijzonder gunstig voor de plant en zijn processen in fotosynthese en kan zonlicht op een kwalitatieve manier benaderen. LED-verlichting beïnvloedt nauwelijks de omgevingstemperatuur. LED-lichtbronnen bieden onvoldoende warmte aan het milieu, die de plant in zijn verdampingscyclus kan verstoren, resulterend in een afwijkende vochtregulatie en -circulatie. Gedeeltelijk hangt de opname van water en voedingsstoffen uit het substraat af van de verdampingscyclus die een opwaartse stroom genereert. Verstoring van deze cyclus kan leiden tot tekorten aan voedingsstoffen in de plant. Met Bioquant AFF worden tekorten voorkomen en blijft de plant voldoen aan de voedingsbehoeften.

 

Onderhoudsbemesting

Bronvoedingsstoffen in substraten kunnen snel uitgeput raken in intensieve teelten onder geforceerde klimatologische omstandigheden en langetermijngewassen met beperkte substraatvolumes. Bioquant AFF vult voedingsstoffen aan via het blad die vrijwel geen energie voor de plant bevatten om voedingsstoffen in het substraat te absorberen en te bewaren. Voor (preventieve) correctiebemesting. Een verborgen tekort is een tekort aan (een) voedingselement (en), maar het gewas vertoont nog geen deficiëntieverschijnselen. Een (preventief) bladspuiten met Bioquant AFF is dan een eenvoudige methode om het verborgen tekort te corrigeren. Er zijn veel factoren die de opname van voedingselementen zoals ongunstige pH-waarden, lage bodemtemperaturen en extreme droge of natte omstandigheden verstoren.
Antagonisme (tegengestelde werking) kan ook optreden (bijvoorbeeld K + <-> NH 4 + of Ca 2+ <-> Mg 2+). Bioquant AFF biedt een snelle en efficiënte oplossing.

Stressreductie

Stress situaties zoals slechte weersomstandigheden, zware plantbelastingen, behandeling met gewasbeschermingsmiddelen of teelthandelingen zoals snoeien en verwijden zijn negatief voor de kracht en vitaliteit. Bioquant AFF stimuleert het gewas en vermindert de effecten van stress.

 

Nutriëntenboost en fijnafstemming

Voor elke fase van de plant en (klimatologische) omstandigheid een passende aanpassing om het maximum uit de plant te halen uit elke fase. Elke plant heeft op elk moment in een cyclus verschillende behoeften aan hoeveelheden voedingsstoffen en specifieke elementen. Een snelle verandering in voedingsbehoeften vereist een snelle toevoer van deze voedingsstoffen. Substraten hebben een langzame aanpassingsvermogen en zijn traag in het sturen. Met Bioquant AFF is het mogelijk om op zeer korte tijd precies op de behoeften van de plant te anticiperen.

 

Efficiënte landbouw met bladbemesting

Bladbemesting verhoogt de efficiëntie van uw bemesting aanzienlijk. Bodemvoedingsstoffen zijn niet altijd volledig beschikbaar. Dit komt met name door: uitspoeling, bodemfixaties, verstoppingen en andere verliezen. Met bladbemesting kunnen we deze factoren vermijden.

Bladbemesting brengt de voedingsstoffen direct op het blad aan, waar de plant ze het meest nodig heeft.

Met bladtoepassingen kunnen alle voedingsproblemen worden aangepakt omdat het blad zowel  macro-elementen als micronutriënten absorbeert. Bioquant heeft voedingsprogramma's ontwikkeld die op uw gewas zijn afgestemd. U moet de verschillende voedingsstoffen op het juiste moment in de juiste verhoudingen aanbrengen. Dit zorgt voor een optimaal resultaat: en een hogere opbrengst van een superieure kwaliteit.

 

De belangrijkste redenen voor bladbemesting:

De optimale beschikbaarheid voor uw gewas

Voedingsstoffen uit gewone bodembemesting zijn vaak geheel of gedeeltelijk verloren als gevolg van:

  • Secundaire reacties (neerslag of adsorptie op het bodemcomplex)

  • Spoeling

  • Lokalisatie van de meststof

 

Bladbemesting is dus efficiënter omdat de gechelateerde nutriënten volledig beschikbaar zijn.

 

Weersbestendig

Tijdens koude perioden waarin de grond niet voldoende opwarmt, zijn toepassingen in de bodem nutteloos omdat de plantenwortels niet erg actief zijn. Als er tekorten optreden of als u de groei van uw planten op dat moment wilt stimuleren, bladtoepassingen zijn de beste oplossing. Bladbemesting bevordert dus de groei van uw planten, zelfs bij minder gunstige weersomstandigheden.

 

Milieuvriendelijk

De wetgeving inzake waterverontreiniging veroorzaakt door het uitlogen van meststoffen wordt steeds meer stringent. U moet daarom rekening houden met deze strikte regels. Bladbemesting biedt u de oplossing in dit opzicht. Het uitlogen van nitraten en andere elementen wordt sterk verminderd als u volledig of grondtoepassingen gedeeltelijk vervangen door bladtoepassingen.

U moet een kleinere totale hoeveelheid meststoffen gebruiken, die effectiever worden gebruikt, om de productiviteit te handhaven. Bladbemesting is een milieuvriendelijke oplossing.