ORGANO-MINERALE VOEDINGEN

Organo-minerale voedingen zijn samengesteld uit 40 % organische componenten en 60 % minerale (anorganische componenten. De organische componenten zijn gewonnen uit plantaardige resten die zijn afgebroken zonder tussenkomst van zuurstof (anaerobe processen) en digistaten genoemd.

 

De anorganische componenten zijn hoogwaardig en chemisch zuivere minerale nutriënten zoals Stikstof (N), Fosfor(P), Kalium (K) als hoofdelementen, Calcium (Ca) en Magnesium (Mg) als subhoofdelementen en micro-elementen Boor(B), Mangaan(Mn), Molybdenum(Mo), ijzer (Fe), Zink(Zn), Koper(Cu), en additieve functionele elementen zwavel(S), Cobalt(Co) en Silicium(Si). Aan de voedingen zijn fysiologisch functionele componenten toegevoegd Fulvinezuren, Humuszuren en vetzuren voor verbetering van beschikbaarheid en plantopnames.

 

Organo-minerale voedingen kunnen samengesteld zijn voor toepassing als basisvoeding specifiek naar plantbehoefte in de cyclus zoals in de wortelfase, groeifase, bloeifase en eindbloei of rijpingsfase. Organo-minerale voedingen kunnen ook hoofdzakelijk één hoofdelement bevatten dat met als doel één specifiek proces te stimuleren zoals groei, bloei, massa/volume opbouw, fotosynthese, opnamestimulatie, etc.

 

Organo-minerale voedingen worden meest toegepast in glastuinbouw en indoorteelten op aarde(mengsels) in potten en containers. De 40% organische componenten leveren een hoog kwalitatief eindproduct en de 60 % anorganische componenten bieden de teler veel opties tot teeltmodificatie met als doel hoge kwantiteiten te genereren.

 

Organo-minerale voedingen kunnen continu worden gefertigeerd maar is niet noodzakelijk. De voedingen hebben hoog bufferend vermogen en kunnen ook gedoseerd worden tussen irrigaties met enkel water.

 

Voordelen van Organo-minerale voedingen (OM)

 

  • Hoog bufferend vermogen

  • Snelle opneembaarheid

  • Veilig m.b.t. overdosering

  • Hoge kwaliteit verwachting

  • E.c. metingen niet nodig( niet mogelijk)

  • Ph stabiel

  • Accurate teeltmodificatie

  • Efficiënte gebruik en daarom economisch gunstig

  • Niet milieu belastend en niet toxisch.