PLANTEN REGULATOREN

Planten reguleren hun interne omgeving, terwijl ze rekening houden met veranderingen in de externe omgeving door hormonen en enzymen te maken.  Hoewel planten geen zenuwstelsel hebben, kunnen ze op deze manier snel reageren op externe stimuli. Elk signaal wordt overgedragen met behulp van hormonen. Het zijn signaalmoleculen die op specifieke locaties in de plant worden gemaakt, in lage concentraties voorkomen en veranderende processen in doelcellen op andere locaties in de plant veroorzaken. Ondanks onderzoek zijn nog veel regelprocessen in de plant onbekend.

 

De meeste processen worden gegenereerd door een specifieke combinatie van fytohormonen en de concentraties zijn uiterst kritisch. De productie van fytohormonen in de plant is gerelateerd aan zijn "originele" cyclus en omdat cycli in teelten om commerciële redenen verkorten, kan de plant worden gestoord bij het produceren van fytohormonen. Het komt ook voor dat de verstoringen gunstig zijn in een teelt zoals cellstretch-remming, geforceerde bloeifasen of premature vegatieve stadia. Om farmacologisch te controleren met analoge synthetische fytohormonen is vrij complex. Daarom is het strategisch handig om experts te gebruiken en dit zijn de fabrieken die deze processen besturen.

Het gebruik van processen van andere planten en het toepassen ervan in het doelgewas wordt parallelle verwerking genoemd. Regulatie door parallelle verwerking is natuurlijk en veilig ..